Grafiska sällskapet, Stockholm

Mossa kopieraSamlingsutställning på temat "Skogen". Vernissage 23 nov 2013. Bild: Mossa, järnetsning 25 x 25 cm